Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Bender Gestalt Testi, 5 yaş 6 ay ile 10 ay 11 ay arasındaki çocuklara görsel motor becerilerinin değerlendirilmesi için uygulanır. Aynı zamanda bir gelişim testi olarak da kullanılan bu uygulama kimi zamanlarda zeka geriliği, çeşitli beyin hasarları ve fizyolojik sorunları tespit etmekte de kullanılabilir.

Her biri ayrı bir kart üzerinde olan 9 şekilden oluşan test L.A.Bender tarafından 1938 yılında geliştirilmiştir. Motor algılama konusunda bilgi veren test algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu da değerlendirmektedir. Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak da kullanılır.

Zekânın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Bender Gestalt Testi’nin özellikle de Koppitz İnsan Çizme Testi gibi tamamlayıcı bir test ile beraber kullanılması durumunda çok etkili ve doğru sonuçlar vermektedir.

Ölçek Türü: Performans testidir. Grup olarak uygulamaya müsaittir.

Kimlere Uygulanabilir: 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Uygulanışı: A, giriş deseni olarak kullanılır. Sonra 1-8’e kadar olan desenler peşpeşe verilir. Testi alan kişinin, üzerine desenleri çizebileceği kâğıtlar düz, beyaz ve çizgisiz olmalıdır. Bir kâğıt yeterlidir. Fakat daha düşük zekâ düzeyine sahip veya duyusal yönden huzursuz kişiler için birden fazlası gerekebilir.

Materyal: 9 kart, 1 ya da 2 boş kâğıt, kurşun kalem ve silgi.

Testin Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır, Türkiye normları üzerinde çalışılarak geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda, test verilerinin güvenilir olduğunu söyleyebiliriz.

Randevu AlTest Çöz