Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Düşünme becerileri programının Türkiye’de bir benzeri yoktur. Akademik ve bilişsel becerilerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Oldukça kapsamlı ve kazanımı yüksek bu programı 10 kişilik bir uzman ekip hazırlamıştır. Program öğrenciyle hem birebir seans uygulamaları hem de ödevlendirme şeklinde uygulanabilir. Program öğrencilerin bilişsel becerilerinin ölçümü ile başlar ve bu ölçüm sonuçlarına göre kişiye özel program oluşturma esasına göre ilerler.

Düşünme becerileri programının en önemli kazanımı çocukların öğrenme sürecini yapılandırmaktır. Her öğrenci akademik süreç içerisinde sözel, sayısal, dil gelişimi, problem çözme, anlama ve kavrama, ilişki kurma, analiz etme, sonuca varma gibi temel becerilere ihtiyaç duyar. Ancak her öğrencinin öğrenme biçimi farklıdır. Ayrıca özel problemleri olan bireylerin standart eğitim sistemi içerisinde öğrenme ve gelişme süreçleri hep geriden takip etme şeklinde ilerler.

Günümüzde eğitim sisteminde de bir değişim yaşanmaktadır. Bu yeni konsepte göre öğrencilerin şu temeller üzerinde öğrenebilmesi amaçlanmaktadır. Bu temeller şunlardır; Bilgiyi Edinebilme, Akıl Yürütme, Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme, Düşündüğünü İfade etme’dir. Artık günümüzde çocuklar daha anaokulu ve ilk okul döneminden itibaren bu beceriler üzerine temellendirilen bir eğitim modeline maruz kalmaktadır. LGS sınavları ve LYS sınavları da artık bu temeller üzerinden yapılmaktadır. Sınav sistemlerindeki değişen soru şekilleri yeni nesil olarak adlandırılan sorular düşünme becerilerini zihinsel olarak aktif kullanabilen çocuklara yöneliktir. Bu nedenle çocukların düşünme becerileri eğitimi almaları, zihinlerinin aktif hale getirilmeleri onları hem hayata hazırlayacak hem de sınavlarda başarılı olabilmelerine zemin hazırlayacaktır.

DÜŞÜNME BECERİLERİ PROGRAMINDA NELER VAR?

Programın içerisinde bir çocuğun akademik süreçlerinde ihtiyaç duyacağı zihinsel becerileri yapılandıran oldukça geniş bir içerik havuzu vardır. 22 bölümden oluşan içerikler aynı zamanda her bölüm için üç seviyede hazırlanmıştır. Her bölüm kolay, orta ve zor olmak üzere üç seviyelidir. Sistem özellikle çocuğun yaşı yerine hazır olma durumunu esas almıştır.
Programın bölümleri şöyledir:

 • Akıl yürütme
 • Mantık
 • Şekil zemin ilişkisi
 • Tamamlama
 • Benzerlikler
 • Bütünün parçaları
 • Tümdengelim
 • Tümevarım
 • Analoji (sözel çağrışım)
 • Görsel çağrışım
 • Görsel sıralama
 • Yer yön
 • Simetri
 • Kopyalama
 • Görsel hafıza
 • Koordinat
 • Sözel örüntü
 • Görsel örüntü
 • Görsel Akıl Yürütme
 • Lateral
 • Lateral çizim
 • Simetri 2
Randevu AlTest Çöz