Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Günümüzde çocuklarda IQ olarak ifade edilen zeka gelişimine odaklanılmıştır. Oysa IQ kadar önemli olan diğer bir zeka alanı ise EQ dur. EQ duygusal zeka olarak adlandırılır.

Bir çocuğun hayata hazırlanmasında onun akademik, sosyal, bilişsel ve duygusal alanlarının geliştirilmesi de çok önemlidir. Bu alanların her biri diğerinden daha önemsiz değildir.

Eğer bir çocuk bu alanlardan herhangi birinde bir problem yaşıyorsa diğer alanlarda da sorun olması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle çocuklardaki gelişim programlarını bütünsel bir yaklaşımla ele almak gerekir. Bu programlar birbirinin tamamlayıcısı durumundadır.

Neurosound programı uyguladığımız yüzlerce çocuk üzerinden edindiğimiz tecrübelerimize göre bilişsel ve duygusal program bir arada uygulandığında çok daha kalıcı ve etkili sonuçlar almak mümkündür.

Duygusal zeka farklı şekillerde tanımlanabilir. Biz duygusal zekayı bir bireyin duygularının farkına varması, gerektiğinde onu kontrol edebilmesi ve içinde bulunduğu farklı durumlarda kendini en doğru şekilde ifade edebilme becerisi olarak tanımlıyoruz.

Çocukların maruz kaldıkları pek çok olumsuz olay duygusal durumlarında çeşitli problemler meydana getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak ise çocuğun akademik, psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Çocuk çevresi ile sağlıklı ilişkiler kuramadığı gibi yönetemediği duyguları da onun önünde bir engel teşkil etmektedir. Bunun için önce çocukta bir farkındalık çalışması ve beraberinde baş etme becerilerinin öğretilmesi gerekmektedir.

Ailelerin merkezlerimize en fazla müracaat etme nedenleri çocuğun akademik başarısızlığı, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlükleridir. Bu tür taleplerle gelen çocukları değerlendirdiğimizde aynı zamanda duygusal zeka alanında da çalışmaların yapılması gereği çok açık bir biçimde görülmektedir. Aileler çocuğun akademik ve bilişsel problemlerinin nedenlerini anlatırken duygusal zeka ile olan bağlantısını fark edemediklerini gözlemlemekteyiz. Bu yüzden her çocuğa bilişsel ve akademik programların yanında duygusal zeka programları da uygulamaktayız.

Duygusal Zeka Eğitim programımız kendi alanında tek ve eşsiz bir programdır. Programın eşsizliği duygusal zeka alnındaki bütünselliğinden ve programı uygulama tekniğinden dolayıdır. Eğitim Programı aynı zamanda bir duygu terapisi programdır. Program 8 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şöyledir.

1-Duyguları Tanıma

2-Duygusal Farkındalık

3-Duyguları Tanımlama

4-Duyguları Derecelendirme

5-Duyguları İfade Etme

6-Problem Çözme Becerileri

7-Duygu Düzenleme

8-Empati

Sekiz bölümün tamamında çocuk için eğlenceli ve kolay uyum sağlayabileceği aktiviteler ve uygulamalar vardır. Programın son bölümlerindeki uygulamalar 12 yaş üstü çocuklar için de uygulanabilir.

Randevu AlTest Çöz