Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

MOXO Test Ne Kadar Sürede Yapılmaktadır?

Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika , yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir.

Bilgisayar Üzerinden Yapılan Testlerin Avantajları

 • OBJEKTİFLİK: Objektif ve somut bir sonuç vermesi bu testin en büyük avantajıdır.
 • ÖLÇÜLEBİLİRLİK VE DOĞRULUK: Kişinin dikkatini ölçmede bilgisayarlı testler doğru sonuç vermektedir.
 • DOĞRUDAN DEĞERLENDİRİLEBİLME: Test öncesi kişinin herhangi bir ilaca veya test hazırlığına ihtiyacı yoktur.
 • HIZLI SONUÇ: Test sonlanır sonlanmaz “online” hızlı sonuç alınır.

MOXO Dikkat ölçme Testi Klinisyenlere Neler Kazandırır?

 • DOĞRULUK: MOXO DEHB nun dört bileşini olan dikkat, zamanlama, hiperaktivite ve dürtüselliği ölçer. Dürtüsellik ile hiperaktivite; zamanlama problemi ile dikkat eksikliği arasındaki nüansı ayırt edebilir.
 • KİŞİSEL DİKKAT PROFİLİ: Kişinin yaşına ve cinsiyetine göre dikkat profilini verir. Özellikle yoğun dikkat gerektiren mesleklerde görsel ve işitsel çeldiricilerin dikkat üzerine etkisini gösterebilir.
 • ÇELDİRİCİLER: MOXO gerçek hayattakine benzer uyaranların simülasyonu ile kişinin bu durumlardaki performansını ölçer. Test sırasında ayrı ayrı işitsel ve görsel; hem işitsel hem görsel kombine çeldiriciler kullanılır. Kişinin bu etkiler altında dikkati, zamanlaması dürtüselliği ve hiperaktivitesi değerlendirilir. Tüm bu parametrelerin çeldiriciler ile değişkenliği tek tek değerlendirilebilir.
 • TEDAVİYE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Testin tedavi sonrasında uygulanması ile tedavi öncesi ve sonrası farklar objektif olarak değerlendirilir.

MOXO D-CPT (Distracter – Continuous Performance Test) Detayları

MOXO d-CPT te harf ve rakam kullanılmamaktadır. Testin uygulandığı kişiden, hedef uyarı ekranda belirir belirmez bilgisayar klavyesinin “space” (boşluk) tuşuna bir kere, sadece bir kere, mümkün olan en kısazamanda basması istenir. Hedef uyarı ekranın tam ortasında belirir ve ekranda 0.5, 1 veya 4 saniye kalır. Hedef ekrandan kalkınca, hedefin ekranda kaldığı süre kadar boş zaman verilir. Bu “boş zaman” aslında dikkati bozuk olmayan ama zamanlama problemi yaşayan kişilerin doğru değerlendirilmesine olanak sağlar.

MOXO dört performans endeks puanı içerir:

 • Dikkat
 • Zamanlama
 • Dürtüsellik
 • Hiperaktivite

Test Sekiz Aşamadan Oluşmaktadır

 • Aşama 1 > Basit 1: Temel Seviye, dikkat dağıtıcılar (çeldirici) yoktur. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirir.
 • Aşama 2 > Görsel 1:Minör görsel dikkat dağıtıcılar (çeldirici). Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak ekranın kenarlarından tekli görsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) belirir.
 • Aşama 3 > Görsel 2:Majör görsel dikkat dağıtıcılar (çeldirici). Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak ekranın kenarlarından ikili görsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) belirir.
 • Aşama 4 > İşitsel 1:Minör işitsel dikkat dağıtıcılar (çeldirici). Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak tekli işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 • Aşama 5 > İşitsel 2:Majör işitsel dikkat dağıtıcılar (çeldirici). Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak ikili işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
r
 • Aşama 6 > Karışık 1:Minör işitsel ve görsel dikkat dağıtıcıların (çeldirici) kombinasyonu. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak tekli görsel ve tekli işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 • Aşama 7 > Karışık 2:Majör görsel ve işitsel dikkat dağıtıcıların kombinasyonu. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak ikili görsel ve ikili işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 • Aşama 8 > Basit 2:Dikkat dağıtıcı yok (Basit 1’e eş). dikkat dağıtıcılar (çeldirici) yoktur. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirir.

Test sırasında kullanılan tüm çeldiriciler ile, kişinin bu etkiler altındaki dikkati, zamanlaması, dürtüselliği ve hiperaktivitesi ayrı ayrı değerlendirilir.

Randevu AlTest Çöz