Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Çocukların kendilerini en iyi ifade edebildikleri dil, oyun dilidir.

Bu yüzden oyun terapisi özellikle 3 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için tercih edilen, onların duygu ve düşüncelerini özgürce açıklamalarını kolaylaştıran bir psikoterapi yöntemidir.

Terapi oyunları, güvenli ve rahat bir oyun odasında gerçekleştirilir. Bu oyunların çok az kuralları ve kısıtlamaları vardır çünkü terapist çocuğun kararlarını ve tercihlerini bütün şeffaflığı ile görmek ister.

Seans sırasında çocuk kendini ifade etmeye teşvik eden ve olumlu davranmasını kolaylaştırabilecek belirli oyuncaklarla oynamaya teşvik edilir. Bunun yanı sıra, el sanatları, dans, müzik ve hikaye anlatımı da dâhil edilebilir.

Bu tedavide iki temel yaklaşım vardır:

Yönlendirici:

Terapistin belli müdahaleleri ve görevleri göz önünde bulundurarak yürüttüğü terapi sürecidir. Terapist çocuk ile olan diyalogu nereye götürmek istediğini bilir ve buna göre davranır. Bu nedenle oyuncaklar ve aktiviteler terapist tarafından önceden belirlenir. Ve bilinçli olarak çocuk var olan sorunu tartışamaya yönelik oyunlara yönlendirilir.

Yönlendirici Olmayan:

Terapistin karar ve uygulamaları çocuğa bıraktığı esnek bir yöntemdir. Oyun sırasında psikolog terapötik müdahalelerle araya girmez.

Senaryolar, hikâyeler, oyuncaklar ve gidişata dair her şey çocuğun kontrolü altındadır.

Oyun terapilerinde tercih edilen diğer destekleyici teknikler şunlardır:

 • Hikâye anlatıcılığı
 • Müzikal oyunlar
 • Dans ve yaratıcı aktiviteler
 • Su ve kum oyunları
 • El işleri ve sanat

Oyun Terapisinden Kimler Yararlanır?

Oyun terapisi en çok 2-8 yaş arasındaki çocuklar için önerilir. Bazı durumlarda, 9-12 yaş arasındaki çocuklar için de kullanılır. Oyun terapisi, aşağıdaki belirtileri gösteren çocukların tedavisinde kullanılan etkili terapötik bir yaklaşımdır:
 • Kaygı bozukluğu(anksiyete), stres, korku
 • Depresif bozukluklar
 • Karşı gelme bozukluğu
 • Dikkat eksikliği (hiperaktivite kaynaklı da olabilir)
Oyun terapisi aynı zamanda şu belirtilere sahip çocuklara da yardımcı olur:
 • Arkadaş edinmekte zorlanan
 • Akran zorbalığına yönelik davranışlar sergileyen
 • Ölüm ve ayrılık gibi “kayıp” deneyimleri yaşayan
 • Uyku bozukluğu ve kâbus görme problemleri deneyimleyen
 • Oyun oynama isteği olmayan
Oyun terapisi evrensel bir yaklaşımdır. Bu özelliği ile terapistlere travmayı erken teshiş etme, her çocuğun ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre tedavi yöntemleri geliştirme konusunda kolaylık sağlar.
Randevu AlTest Çöz