Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Peabody resim kelime testi, genel itibariyle resim ve kelime arasındaki bağlantıların test yapılan çocuk tarafından doğru kurulup kurulmadığına odaklanan bireysel bir testtir.

Psikolojik testler arasında sıkça başvurulan Peabody resim kelime testi, çocukların dil gelişimi ve kelime dağarcığını kullanabilme becerilerini ölçer. Çocukların gelişim düzeylerini tespit etmek için en sık başvurulan testlerden biridir.

A ve B olmak üzere iki farklı formu bulunmaktadır. A formu, 8 yaşından küçük çocuklara 100 madde olarak iletilirken B formu, 150 madde yöneltilerek 8 yaşından büyük çocuklar için yapılır.

Peabody Resim Kelime Testi Nasıl Uygulanır?

Çocuk gelişimi için önemli unsurlardan olan kavram gelişimi Peabody resim kelime testi ile ölçülür; test içeriği olarak çocuğa sunulan görseller ile çocuğun dağarcığından çıkan kelimenin uygunluğuna bakılır. Yöneltilen görsel ve sorulara 10 – 15’er dakika içerisinde cevap verilebilir.

Toplamda 100 kart ve kayıt formu bulunmaktadır. Bu materyallerin her biri 4 resimden oluşur. Resimlere uygun kelimeleri bulabilen çocuk her bildiği için 1 puan alır. Peabody resim kelime testinin bitmesi için son sekiz sorudan en az altı tanesine çocuğun yanlış cevap vermesi beklenir. Çocuğun test boyunca biriktirdiği puanlar, ham puanını oluşturmaktadır.

Randevu AlTest Çöz