Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Psikolojik sağlamlık insanların yaşamlarını sürdürürlerken karşılaştıkları özellikle beklenmeyen zorluklar ve sorunlar karşısında ayakta kalabilme güçlerini ifade eden bir terimdir. Bir insanın her türlü bireysel kaynaklarını kullanarak karşılaştığı zorluklar ve sorunlar karşısında yıkılmaması, zihinsel ve yaşamsal esnekliği sergileyebilme gücüdür. Yaşamın kendi akışı içerisinde hemen hemen benzer sorunlar yaşamalarına rağmen bazı insanların ayakta kalarak yaşama kaldıkları yerden devam edebilmelerinin bir açıklamasıdır psikolojik sağlamlık.

Psikolojik sağlamlık, kalıtımsal bir altyapıya sahip olsa bile geliştirilebilen bir beceridir. Bu beceri aslında kendisini oluşturan daha alt yaşamsal becerilerin toplamıdır. Bir beceri olarak geliştirilebilmesi kişinin yaşama dair bir anlayış/ anlam geliştirebilmesinden karşılaştığı sorunları çözmek için sahip olduğu kaynakları kullanabilmesine kadar geniş bir alt beceriler bütünüdür. Farklı yaş gruplarına hitap eden dünyada ve Türkiye’de birbirlerinden farklı psikolojik sağlamlık programları vardır. Bunlardan birisi de DİRAYET’tir. DİRAYET 12 yaş ve üstündeki bireylerin psikolojik sağlamlığını geliştirmeye yönelik hazırlanmış, toplam 7 modülden oluşan, etkinlik ve katılımcı merkezli özgün bir psikoeğitim programıdır. Ergenlik dönemi ve sonrasındaki yaş aralığına hitap etmesi yönüyle literatürde ve sahada önemli bir boşluğu doldurmaya adaydır.

DİRAYET PSİKOLOJİK EĞİTİM PROGRAMI

Psikolojik sağlamlığın geliştirilmesine yönelik DİRAYET Programımız’ın her bir harfi bireyin gelişimsel özelliklerini dikkate alarak aşamalı bir şekilde geliştirilmesi hedeflenen alt alanların isimlerinin baş harflerini temsil eder: Duygular, İletişim, Rahatlık, Aile, Yetkinlik, Emek, Tanışık Olma. Sıralanan bu alanların her birisiyle ilgili bilgilendirme ve etkinlik bazlı aktiviteleri içeren DİRAYET kalıcı bir beceri geliştirme amacını taşır. Psikolojik sağlamlıkla ilgili genel bir değerlendirme imkanı veren ölçme aracının yanında her bir bölümün kendi içerisinde yer alan alt ölçek ve değerlendirme araçları mevcuttur. Böylelikle her bir bölüm danışanın psikolojik sağlamlık açısından gelişiminin somut karşılıklarını fark ederek ilerlemesini sağlayan bir içeriğe sahip olarak hazırlanmıştır.

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PROGRAMI NASIL UYGULANIR?

DİRAYET bireysel ve grup olarak uygulanmaya müsait olarak yapılandırılmıştır. Danışanın konuyla ilgili farkındalığının oluşturulması sonrasında her hafta bir modül olmak üzere 7 modül sırasıyla uygulanır. Danışan sürecin tamamında aktiftir. Ev ödevleri ile de desteklenen yapısıyla program bireysel olarak psikolojik sağlamlıkla ilgili temel becerilerin gelişimini destekler. Hem uygulayıcıya hem de danışana tüm süreçte rehberlik edecek adımlar ve bilgiler her modülde etkinliklerle desteklenerek yapılandırılmıştır.

Randevu AlTest Çöz