Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stanford Binet Zeka Testi, IQ testi denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biridir. Yetişkinler için farklı mecralarda zeka/dikkat ölçen birçok teste denk geliyoruz. Ancak konu çocuklarımız olunca birkaç kez düşünüyoruz. Uygulanan IQ testleri, onların yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve küçük yaşlardan itibaren yönlendirme açısından hassas ve üzerinde durulması gereken bir konu. Dolayısıyla deneyimli ve güvenilir kurumlardan destek almayı tercih etmek gerekiyor.

Küçük yaştan itibaren çocuğunuzun zihinsel gelişimini güvenilir bir kurumdan onaylı sertifika ile tescil ettirerek hayatının geri kalanı için birçok alanda başarı, sağlıklı gelişim, ve burs gibi imkanlara kapı aralamış olabilirsiniz. Ayrıca zihinsel engel taşıyan çocukların önceden saptanması ve gerekli tedbirin planlanması açısından da önemlidir. Stanford Binet Zeka Testi ile ilgili temel bilgileri sizler için derlemeye çalıştık.

Stanford Binet Zeka Testi Nedir?

Stanford-Binet testi, beş farklı bilişsel yetenek faktörünü ölçümleyerek zeka seviyesini sayısal verilere dökmeyi sağlayan bir yöntemdir. Süreye dayalı değildir ancak 2 yaş itibariyle uygulanabilen test, ortalama olarak yarım saat sürmektedir.

Stanford Binet Testi;

  • akıcı akıl yürütme,
  • bilgi,
  • ölçümlenebilir akıl yürütme,
  • görsel-uzaysal işleme
  • çalışma belleği

faktörlerine dair hazırlanan sorulara kişinin vereceği tepkiler ve yanıtlar ölçümlenerek bir birleşik puan ile IQ seviyesini ortaya koyar.

Stanford Binet Zeka Testine Neden İhtiyaç Duyuldu?

Stanford-Binet zeka testi, günümüzde eğitimde kullanılan en güvenilir standartlaştırılmış testler arasında yer almaktadır. Bunun altında asırlık geçmişi ve deneyimi yatmaktadır. Deneyimin ve sürekli kendini yenileyen sistemin sonuçları genellikle doğru kabul edilmektedir. Bu test neticesinde yüksek puan alan kişiler üstün yetenekli kabul edilirken, düşük IQ puanı almış olanlar genellikle bilişsel yetersizlik gösteren bireyler olmuştur.

Randevu AlTest Çöz