Skip to content Skip to footer

Test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında…

Metropolitan okul olgunluğu testi çocuğun bilişsel olgunluğunu ölçümleyen bir testtir. Metropolitan testi, okul olgunluğu testi olarak da bilinir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama ve sözcük dağarcığı, cümleler ve anlam,…

Peabody resim kelime testi, genel itibariyle resim ve kelime arasındaki bağlantıların test yapılan çocuk tarafından doğru kurulup kurulmadığına odaklanan bireysel bir testtir. Psikolojik testler arasında sıkça başvurulan Peabody resim kelime…

AGTE çocuk ruh sağlığı alanında çalışan psikologlar tarafından uygulanır. Gelişim tarama envanteri çocuk 0-3 aydan başlayarak 48 ila 72 aya kadar olan periyotlarda dil gelişimi, küçük kas gelişimi, büyük kas…

AGTE çocuk ruh sağlığı alanında çalışan psikologlar tarafından uygulanır. Gelişim tarama envanteri çocuk 0-3 aydan başlayarak 48 ila 72 aya kadar olan periyotlarda dil gelişimi, küçük kas gelişimi, büyük kas…

GOOD ENOUGH – HARRiS Bir insan Çiz Testi; çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir. Bireylerde zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu…

Porteus labirent testi asıl formu: Orjinal uygulama yönergesi ingilizce olan Porteus Maze testi (PMT) çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. Sözsüz…

R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş olan Cattel Zeka Testi, Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 6- 14 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir. 4 alt…

R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş olan Cattel Zeka Testi, Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 6- 14 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Performans ile zeka seviyesini ölçen bir testtir. 4 alt…

Randevu AlTest Çöz